38-200 Jasło, ul. Stawna 10, Podkarpackie, Polska

Author:

Pojazdy Zabytkowe i Kolekcjonerskie

– Opinie Techniczno – Historyczne określające podstawowe dane techniczne i cechy identyfikacyjne oraz wartości zabytkowe – Opracowywanie Kart Ewidencyjnych Zabytków Techniki – Wnioski o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi – Pomoc przy zakupie pojazdu zabytkowego