38-200 Jasło, ul. Stawna 10, Podkarpackie, Polska

SPORZĄDZANIE OPINII POWYPADKOWYCH

ZAKRES SPORZĄDZANYCH OPINII USZKODZONYCH POJAZDÓW

  • oględziny pojazdu
  • wykonanie oceny technicznej
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej
  • wyliczenie kosztów naprawy pojazdu
  • ustalenie rynkowego ubytku wartości pojazdu
  • ustalenie wartości pozostałości – szkoda całkowita

 

Wyceny i kosztorysy napraw wykonywane są za pomocą najnowocześniejszych narzędzi i programów komputerowych: Audatex, Info-Ekspert, Eurotax Glass’s  respektowanych przez ubezpieczycieli, urzędy celne i sądy