38-200 Jasło, ul. Stawna 10, Podkarpackie, Polska

Pojazdy Zabytkowe, Unikatowe i Kolekcjonerskie

konsorcjum motoryzacyjno rzeczoznawcze Jasło Tomasz Węgrzynowicz

– Opinie pojazdów unikatowych -celem przedstawienia w Wydziale Komunikacji
– Opinie pojazdów kolekcjonerskich -celem przedstawienia w Urzędzie Celnym
– Opinie Techniczno – Historyczne określające podstawowe dane techniczne i cechy identyfikacyjne oraz wartości zabytkowe
– Opracowywanie Kart Ewidencyjnych Zabytków Techniki
– Wnioski o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi
– Pomoc przy zakupie pojazdu zabytkowego