38-200 Jasło, ul. Stawna 10, Podkarpackie, Polska

Główna

konsorcjum motoryzacyjno rzeczoznawcze Jasło Tomasz Węgrzynowicz

Pojazdy Zabytkowe, Unikatowe i Kolekcjonerskie

– Opinie pojazdów unikatowych -celem przedstawienia w Wydziale Komunikacji – Opinie pojazdów kolekcjonerskich -celem przedstawienia w Urzędzie Celnym – Opinie Techniczno – Historyczne określające podstawowe dane techniczne i cechy identyfikacyjne oraz wartości zabytkowe – Opracowywanie Kart Ewidencyjnych Zabytków Techniki – Wnioski o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi […]

Konsorcjum Motoryzacyjno-Rzeczoznawcze

www. rzeczoznawca pojazdy zabytkowe .pl

https://rzeczoznawcapojazdyzabytkowe.pl